Reinigen

A place to breathe.

De instrumenten moeten in een voor de reiniging voordelige stand op spoeltechnisch geschikte reinigingssystemen (bijv. zeefschalen, racks) worden gelegd.
Voor een effectieve reiniging moeten scharnierende instrumenten (scharen, klemmen, tangen) geopend zijn om de afgedekte oppervlakte
zo klein mogelijk te houden. De gebruikte zeefschalen, inzetten, houders, etc. moeten een zodanige vorm hebben dat deze tijdens de aansluitende reiniging in ultrasoonbaden of reinigings- en desinfectieapparaten geen schaduweffecten veroorzaken. Samengestelde instrumenten moeten volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden gedemonteerd. De instrumenten die tijdens de chirurgische ingreep niet zijn gebruikt moeten net als de gebruikte instrumenten wel worden behandeld.

Voor een gestandaardiseerd reinigings- en desinfectieproces verdienen machinale procédés de voorkeur. Bij de behandeling van instrumenten
is een goede reiniging van groot belang, zowel voor de levensduur van
de instrumenten als voor een succesvolle sterilisatie. Op grond van de internationale norm (EN ISO 15883) c.q. de landspecifieke versie (bijv. DIN EN ISO 15883) en nationale richtlijnen mogen uitsluitend gevalideerde machinale reinigings- en desinfectieprocessen worden gebruikt. De algemene eisen met betrekking tot de reinigings- en desinfectieapparaten (RDA) worden in deel 1 van de ISO 15883 beschreven, de eisen

gelden zowel voor de eenkamer-RDA alsook de meerkamer-RDA (pulsbandinstallatie)

Bij machinale behandeling verdient het de voorkeur de instrumenten droog op te slaan. Bij een vochtige opslag moeten de gebruikte reinigings- en desinfectiemiddelen schuimarm zijn of goed worden afgespoeld, aangezien schuim de spoeldruk bij de machinale reiniging aanmerkelijk reduceert en het resultaat kan beïnvloeden.